Finanšu pakalpojumi

 • Budžeta, naudas plūsmas sagatavošana un kontrole
  Vai Jums ir skaidrs, ar skaitļiem pamatots, biznesa attīstības scenārijs nākotnē? Veidosim to kopā!

 • Investīciju projektu izstrādāšana, izvērtēšana
  Jums ir jauni, kreatīvi projekti kā pilnveidot un efektivizēt Jūsu uzņēmuma darbību? Mēs palīdzēsim realizēt dzīvē pat vispārdrošākās idejas!

 • Investīciju piesaiste
  Jūs zinat kas un kā būtu jāveic uzņēmuma attīstībai, bet Jums pietrūkst finanšu resursu? Eksistē dažādi risinājumi, atradīsim tieši Jums vispiemērotāko!

 • Tirgus izpēte, konkurenti
  Vai Jūs interesē kā veicas citiem uzņēmējiem Jūsu biznesa sfērā? Konkurenti nesnauž...

 • Ieņēmumu un izdevumu strukturālā analīze (atsevišķu ieņēmumu/izdevumu pozīciju ietekme uz uzņēmuma peļņas rādītājiem)
  Vai Jums ir pārliecība par Jūsu uzņēmuma ieņēmumu un izdevumu posteņu atbilstību reālajām iespējām? Un pat ja ir, iespējams, mūsu eksperti pārliecinās Jūs par pretējo? Ir vērts pamēģināt!

 • Debitori (sistematizēts darbs ar debitoriem, debitoru uzskaite)
  Klienti kavē maksājumus? Kādam no klientiem Jūsu rēķins jau sen vairs nešķiet prioritārs? Sistematizēts darbs ar debitoriem vienmēr nes augļus!

 • Uzņēmumu pirkšana/pārdošana, finanšu risku analīze (likviditāte, maksātspēja, rentabilitāte)
  Vēlaties pirkt vai pārdot uzņēmumu? Mūsu speciālisti sniegs konsultācijas uzņēmumu tirgus vērtības noteikšanā, līdzdarbosies sarunās ar potenciālajiem pircējiem/pārdevējiem.

 • Pašizmaksas kalkulācija, cenu politikas optimizācija
  Esat droši par visu Jūsu produktu/pakalpojumu pašizmaksas kalkulāciju esamību unatbilstību patiesajai situācijai? Varbūt ir vērts parēķināt? Reizēm skaitļi (un mūsu speciālisti) atklāj pārsteidzošas lietas....gadās ka to izdara VID...

Web developer artTECH